Wat als we pas later verhuizen in de buurt van de school? terug

Woon je nu ergens anders, maar wil je dichter bij de school komen wonen,
dan moet je ook een eerlijke kans krijgen.

Zeker als je binnenkort verhuisplannen hebt!


verhuizen

Op het aanmeldingsformulier kan je het toekomstige domicilieadres invullen.

Bij de inschrijving breng je een bewijs mee van je toekomstig adres (= toekomstig domicilieadres van je kind). Bewijsstukken: uittreksel uit het bevolkingsregister, akte van een notaris, verkoopovereenkomst (compromis), geregistreerde huurovereenkomst.

Het is wel de bedoeling dat je verhuist vóór 1 september 2020.

Dat betekent vóór of in de loop van het schooljaar 2019-2020.


Welkom in Roeselare!