Alle kinderen welkom terug

Alle basisscholen in Vlaanderen zijn verplicht om een sociale mix na te streven:
een weerspiegeling van de buurt in de school.

Het LOP basisonderwijs van Roeselare richt zich hiervoor in elk geval op de jongste kleuters.
Met een paar vragen peilen we naar mogelijke kansen bij kinderen.
Ouders die deze vragen niet willen beantwoorden, krijgen dan ook geen voorrang door aan te melden.

koekje

We spreken van een indicator-leerling

In het andere geval spreken we van een niet-indicatorleerling.Voor deze instapjaren streven alle Roeselaarse basisscholen naar een juiste verhouding tussen indicator- en niet-indicatorleerlingen. Die afspraken werden gemaakt binnen het LOP basisonderwijs Roeselare.

Deze manier van werken verhoogt de gelijke kansen voor alle kinderen.