Wat is het LOP basisonderwijs ? terug

Het LOP of het lokaal overlegplatform maakt afspraken om de gelijke kansen voor alle kinderen te bevorderen.
Ook het inschrijvingsbeleid in goede banen leiden is een taak van het LOP. In dit overlegplatform zijn alle Roeselaarse basisscholen betrokken.


Begin januari verstuurt het LOP een brochure naar alle Roeselaarse gezinnen met kinderen geboren in 2016.
Daarin staat het volledige aanbod van scholen. Er staat ook info in over aanmelden en inschrijven op school.


LOP-ventjes

Heb je vragen rond aanmelden en inschrijven? Neem dan contact op met het LOP basisonderwijs.

De contactpersoon is LOP-deskundige Johan De Backere. Bij Johan kan je terecht met vragen rond het inschrijvingsbeleid op het e-mailadres johan.debackere@ond.vlaanderen.be of via het nummer 0473 938 927.