Wat is het LOP basisonderwijs ? terug

Het LOP of het lokaal overlegplatform maakt afspraken om de gelijke kansen voor alle kinderen te bevorderen.
Ook het inschrijvingsbeleid in goede banen leiden is een taak van het LOP. In dit overlegplatform zijn alle Roeselaarse basisscholen betrokken.

Het LOP verstuurde begin februari een brochure naar alle Roeselaarse gezinnen met kinderen geboren in 2017.
Daarin staat het volledige aanbod van scholen. Er staat ook info in over aanmelden en inschrijven op school.


LOP-ventjes

Heb je vragen rond aanmelden en inschrijven? Neem dan contact op met het Agenschap voor Onderwijsdiensten.

Contactpersoon: Johan De Backere. Je kan bij hem terecht met vragen over aanmelden en inschrijven in een school.
E: johan.debackere@ond.vlaanderen.be - M: 0473 938 927.