Waar vind ik een CLB ? terug

In Roeselare zijn er twee centra voor leerlingenbegeleiding.

Gemeenschapsonderwijs

GO! CLB Mandel en Leie
Hugo Verrieststraat 44
tel. 051 22 64 54 - website CLB van het GO!

Gesubsideerd onderwijs

Vrij CLB Roeselare
Kattenstraat 65
tel. 051 25 97 00 - website Vrij CLB Roeselare


Denk je dat jouw kind in het buitengewoon onderwijs terecht kan, neem dan zeker contact op met een CLB.

Om je kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs heb je een verslag nodig van het CLB.
Uit het verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet mogelijk of niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school. Je kind heeft een aangepast leertraject nodig.

In het verslag van het CLB staat vermeld welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor jouw kind.
Er wordt ook in verantwoord waarom dat zo is.